PeACE performance testing tool

Performancia tesztelés és értékelés egy felületen?

PeACE performance testing tool

Két funkció egy felületen.

A PeACE performanciatesztelési és értékelési platform segítségével lehetővé válik a két tevékenység együttes végrehajtása.

Az automatizációval támogatott PeACE (Performance Test and Monitoring Platform) performanciatesztelésre és -kiértékelésre kifejlesztett eszközkészlet minden, komplex IT rendszerrel rendelkező vállalat performanciatesztelési igényét kielégíti. Az összetett funkciókkal ellátott platform (gyors tanulási fázist követően), inhomogén vállalati környezetben is általánosan alkalmazható.

Elérhető performancia tesztelési célok

A termék használatával rövid átfutású projektek során már a kezdetektől könnyen elérhetők a kitűzött és előkészített célok. A PeACE előzetes tesztelési tapasztalatok nélkül, a lehetőségekkel csak most ismerkedők számára is képes gyors áttekintést adni.

Gyors betanulás nem IT szereplőknek is

A tesztek megfogalmazása és futtatható megvalósítása technikai, programozási tudással nem rendelkező felhasználók számára is oktatható. A mérési eredmények előállítása és értelmezése nem igényel nehezen és drágán elérhető fejlesztői erőforrásokat.

Egyetlen platform fenntartása

A PeACE egységes performancia tesztelési platformot alkalmazva a vállalat képessé válik a teljesítménymérési tesztek lebonyolítására és kiértékelésére.

 

Tesztek könnyű paraméterezhetősége

A PeACE performancia tesztelési eszközzel létrehozott tesztváz ütemezését, a tesztfolyamat elindítását az ügyfél könnyen paraméterezheti.

 

Könnyen elérhető gyártói támogatás és szolgáltatások

A PeACE a gyártó által közvetlenül támogatott, minden vállalati környezetre alkalmazható megoldás. A termékcsomaghoz üzemeltetési, szakértői, fejlesztői támogatást nyújtunk, akár személyes jelenléttel.

Teljesítménytesztelő és -értékelő eszköz

A rendszere hibaüzeneteket mutat? Migrációs projekt előtt áll? A könnyen használható, automatizációval támogatott PEACE platformunkat minden összetett és kritikus informatikai rendszerrel rendelkező vállalat teljesítménytesztelési igényeire fejlesztettük ki.

Automatizált teljesítménytesztek főbb feladatai

 • Teljesítményteszt hatókörének elemzése
 • Vizsgálati adatok megszerzése
 • Üzleti/műszaki funkciók tesztkódjának megírása
 • Környezetek, vezérlők, tesztadatok generátor szabályainak meghatározása, adatgyűjtés
 • Tesztkörök megtervezése a tesztvégrehajtások irányításához
 • Tesztszoftver és konfigurációk tesztelése
 • Tesztek meghatározása és végrehajtása
 • Online eredményfigyelés
 • Jelentések készítése

 

Invisible
Tudjon meg többet...

A jól előkészített tesztprojektben könnyen elérhetők az eredmények, a munkafolyamatok grafikus felületek segítségével hatékonyan támogatottak.

A kezdeti sikereket követően a reális célkitűzések mellett a jó tervek segítik a mérhető előrehaladást, a tesztkészlet folyamatos bővítése és továbbfejlesztése napról napra érzékelhető eredményeket hoz. Rövid idő alatt működő és ellenőrzési feladatokra alkalmas tesztkészlet állítható össze.

A folyamatosan gazdagodó újrafelhasználható tesztrészek összekomponálásával bonyolult üzleti folyamatok automatizált ellenőrzése válik lehetségessé.

Performance test tool_ProofIT

Megoldás a teljesítményteszt kódírás jelentette kihívásra

Szinte nincs két egyforma teljesítménymérő projekt, mindegyik más. Az üzleti folyamatok hatékony tesztelése gyors végrehajtást és speciális szakértelmet követel meg, mert a tesztelés alatt álló komponensek különböző technológiával üzemelnek. A PeACE sablonokat és modularizációkat felhasználva képes általánosítani a különböző performanciamérési projekteket. Segítségével a végfelhasználó fejlesztői tudás nélkül paraméterezheti és futtathatja a különféle teljesítményteszteket.

Invisible
Tudjon meg többet...

Az általunk kínált megoldás létrehozásakor kiemelt szempont volt a technikai részletektől független, a tesztelési feladat minél könnyebb megfogalmazását lehetővé tévő eszközkészlet megvalósítása.

Partnereink által visszaigazolt tény, hogy a szerepek szétválaszthatók, a mély technikai részletek elfedhetők, a tesztek létrehozásához szükséges ismeretek informatikai képzettség nélkül is könnyen tanulhatók.

Megoldás a teszt végrehajtás jelentette kihívásra

Számos teszt végrehajtás létezik, különböző lehet a konfiguráció, a környezet, a teszt adat, a teszt hatókör és az adatgyűjtés. A nagy áteresztőképesség érdekében lényeges, hogy a teszt végrehajtás minimális előkészítést igényeljen, és az eredmény gyors választ adjon a fejlesztőknek. A PeACE-t használva a felhasználók különböző tesztvégrehajtások közül választhatnak, ezáltal biztosítva a rugalmas konfigurációt és az egyszerű paraméterezést.

Invisible
Tudjon meg többet...

Egy vállalat alkalmazás portfóliója mérettől függően többtíz, vagy akár többszáz alkalmazást is magába foglalhat.

Az ACE eszközrendszert úgy alkottuk meg, hogy a tesztelőnek ne kelljen az alkalmazás technikai részleteiben elveszni, feladata a tesztforgatókönyvek és tesztesetek logikai műveleteire korlátozódjon. Ennek köszönhetően elegendő a tesztelendő alkalmazások üzleti funkciói és folyamatai működésének ismerete, a tesztek elkészítéséhez az eszköz egységes felületet nyújt bármely alkalmazás fölött.

A valós üzleti folyamatok gyakran az alkalmazások között zajló interakció segítségével vagy részfolyamatok egymást követő végrehajtásával valósulnak meg. Az egységes tesztelési platform használatával integrált tesztek is megvalósíthatók az egyes rendszereken átívelő üzleti folyamatok minden lépésének ellenőrzésére.

Performance testing platform_Peace-Proofit

Megoldás az értékelés és monitoring jelentette kihívásra

A felhasználók kedvelik a könnyen érthető, paraméterezhető diagramokat. A PeACE lehetővé teszi a teljesítménymérés online megfigyelését, az irányítópultok és az egyszerű KPI-k újrakonfigurálását. Segítségével könnyen paraméterezhetők a diagramok, és a különböző tesztvégrehajtások. A PeACE támogatja az egyszerű és gyors jelentéskészítést a gyakori végrehajtásokról.

Invisible
Tudjon meg többet...

A tesztelendő alkalmazás változásainak követéséhez a korábban létrehozott tesztek karbantartására, illetve az új tesztek készítésére vonatkozó munkafolyamatok aránya, a változások számán túl, általában a készlet méretével összefüggésben változik. A karbantartási feladatok támogatásához folyamatosan biztosítani kell az átláthatóság, az olvashatóság, a kereshetőség, és az egyes változatok összehasonlíthatóságának feltételeit.

Az ACE eszközrendszer, mint valódi vállalati technológia, tartalmazza a karbantartási feladatokat támogató szolgáltatásokat és képességeket.

A tesztadatok és a tesztkódok elkülönülten kezeltek, a tesztkomponensek újrafelhasználhatók és egymásba ágyazhatók,  a tesztkódok különböző állapotai felhasználókhoz kötötten változáskövetettek és visszaellenőrizhetők. A tesztkódok kezelését segítik a beépített hatáselemzést támogató funkciók, a különböző címkézési, szűrési és keresési lehetőségek.

PeACE működése a gyakorlatban

 1. Online irányítópult
 2. Felhasználó által definiált dinamikus paraméterezés
 3. Tesztvégrehajtás
 4. Környezet ellenőrzése

 

 

Invisible
Tudjon meg többet...

Az SLA támogatások az ügyfél igényeire szabhatók, a szolgáltatási szintektől függően már néhány órán belül garantált megoldást tudunk nyújtani ügyfeleink esetlegesen felmerülő problémáira.

Az első kézből származó problémamegoldás garancia a helyes működésre, az ügyfelek problémáit nem másra, hanem elhárítjuk.

A termék alkalmazását támogató szolgáltatásaink

A performancia tesztelési és -értékelési platformunk alkalmazását számos kiegészítő  szolgáltatásunkkal támogatjuk, melyekkel minden ügyfelünk számára egyszerűbbé válik az eszköz használata.

“A ProofIT magasan képzett szakembergárdával, innovatív megoldásokkal, mindezek mellett rugalmasan, professzionális hozzáértéssel áll rendelkezésünkre az automata tesztelés területén.”

Kocsis Ádám
vezérigazgató-helyettes @ IdomSoft

Gyakori kérdések

Invisible

Mit jelent a jól előkészített tesztprojekt és a helyesen megválasztott cél?

Mint bármely projekt, egy performanciatesztelési projekt is akkor működik megfelelően és képes megbízható és kiszámítható módon eredményeket szállítani, ha biztosítottak a megfelelő előfeltételek és gondosan előkészített a feladatvégzés. A performanciatesztelés előkészítéséhez általánosan az alábbi feltételek tartoznak:

 • helyesen kiválasztott eszközrendszer (a PeACE pont ilyen),
 • az eszköz használatára felkészített munkatársak,
 • előkészített környezet (tesztlabor és alkalmazás tesztpéldány),
 • tesztesetek, tesztforgatókönyvek tervei az ellenőrzési feltételekkel,
 • tesztadatok felhasználására vagy előállítására vonatkozó ismeretek,
 • (továbbá hasznos az alkalmazáslogika üzleti szabályainak ismerete).

A jól előkészített projekt sikeréhez a célok helyes megválasztásával járulhatunk hozzá, ahol a szempontokat az alábbiak szerint javasoljuk mérlegelni:

 • Olyan folyamatokat, funkciókat válasszunk ki automatizálásra, amelyek tesztelése gyakran ismétlődik. A befektetett munka akkor térül meg leghamarabb, ha minél több korábbi munkát váltunk ki.
 • Egy folyamat vagy funkció végrehajtásához annak előkészítése is hozzátartozik. A kiválasztásnál ügyeljünk arra is hogyan biztosíthatók az előfeltételek automatikusan (navigáció, tesztadat, alkalmazásállapot).
 • A lefedettségi célok elválaszthatatlan részét képezik a tesztkészlet minősítésének (mennyi és milyen tesztek szükségesek a kívánt cél eléréséhez).

Néhány további szempontot is érdemes figyelembe venni a tervezéshez:

 • Ügyeljünk arra, hogy az automatizált teszteset kellő számú ellenőrzési feltételt tartalmazzon, különben a végeredmény nem érvényes teszt lesz, hanem csak folyamatautomatizálás.
 • A tesztkészlet kialakításakor rögzített alkalmazásverzióra dolgozzuk ki a teszteket. Kerüljük a fejlesztői példánnyal szemben megfogalmazott teszteket, dolgozzunk külön tesztpéldányon, szabályozott változásmenedzsment mellett. A tesztpéldány változásait tervezett karbantartási folyamatok szerint kövessük.
 • Gondosan dolgozzuk ki az automatikus kiértékelés feltételeit, a ‘fals negatív’ és a ‘fals pozitív’ értékek félrevezetők és az ellenőrzés eredményességét súlyosan károsító tényezők.
 • A tesztkészlet naprakész és futóképes fenntartásának feltétele a rendszeres futtatás és kiértékelés. A projekt részeként gondot kell fordítani a tesztek futtatására és ellenőrzésére. Csak a helyes teszteset képes valós ellenőrzéseket végrehajtani, sajnos a tesztek is hordozhatnak hibákat, ezeket ki kell szűrni (összerázni).

A lista nagyon hosszan folytatható, de ez csak egy kérdés-válasz forma. További kérdéseire örömmel válaszolunk és reméljük hamarosan ügyfelünkként tisztelhetjük.

Informatikai előképzettség nélkül milyen képességek szükségesek az ismeretek elsajátításához?

Mi az alábbi álláshirdetésre jelentkezők közül válogatnánk munkatársakat:

“Performanciatesztelő munkatársakat keresünk. Az ideális jelentkező könnyen tanul, képes az önálló munkavégzésre, jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, szívesen dolgozik csapatban, gondosan és ellenőrzötten látja el feladatait, szeret logikai feladványokat megoldani. A jelentkező felsőfokú képesítése előnyt jelent.”

Az informatikai előképzettség természetesen előnyös, de nem szükséges feltétel. Ügyfeleink sikeresen építettek performanciatesztelő csoportot nem informatikus szereplőkből is.

Mi az újrafelhasználhatóság jelentősége?

Minden alkalmazás jól azonosítható minták alapján épül fel, illetve az egyes részeket tekintve sok egyezőséget tartalmaz. Az alkalmazás tesztelésére létrehozott kellően átgondolt tesztek követik a feltárt mintákat.

A megfelelő granularitás kialakításával az ismétlődő tesztkódokat nem kell újra és újra megvalósítani, azokat közösen használhatjuk különböző helyzetekben, vagyis ezek újrafelhasználhatóak lesznek.

Az elemenként már jól tesztelt, ellenőrzötten működő komponensekből újabb tesztlogika építhető a korábban elkészített részekből.

Az újrafelhasználhatóság növeli a hatékonyságot, segíti a  karbantarthatóságot, és átlátható, könnyebben értelmezhető tesztkódokat eredményez.

Milyen előnyt jelent a szerepkörök szétválaszthatósága?

Az üzleti szabályok és a specifikáció szerinti helyes működés ellenőrzése összetett feladat.

A jól működő teljesítmény tesztek előállításához szükségesek üzleti ismeretek, tesztelési, tesztmódszertani tudás, a tesztkódok kialakításához meg kell szerezni az eszközhöz kötődő ismereteket és gyakorlatot, a lefuttatott tesztek helyes kiértékeléséhez és az eredmények hasznosításához is ismeretek és tanult szemléletmód tartoznak.

A teljesítmény mérés hatékonysága és eredményessége attól is függ, hogy a szükséges tudásokat ne kelljen egyazon szereplőknek birtokolniuk, hanem lehetőség legyen a csoportban végzett feladatok szétválasztására és szerepek kialakítására.

Az üzleti ismeret általában a legdrágább és legszűkebb erőforrásoknál, az üzleti szakértőknél van jelen. Sok helyen az ő vállukat nyomja az alkalmazások tesztelésének a terhe is, így a tesztelés mindig csak olyan mélységű, amennyi időt és energiát sikerül ezen szereplőktől a feladatra irányítani. 

A tesztspecifikáció természetesen nem nélkülözheti az üzleti tudást, de a performancia tesztek elkészítéséhez már a feladatra specializálódott szereplők is elláthatják.

Ennek alapján a különböző munkafázisokhoz tartozóan kialakítható és szétválasztható szerepkörök szerinti munkavégzést, az üzleti forgatókönyvek rögzítését, az előkészítést, a tervezést, a tesztek kialakítását, a futások szervezését és kiértékelését önálló szerepkörökhöz rendelten csoportmunkában a leghatékonyabb ellátni.

Invisible

Hogyan lehet fokozatosan haladva kiterjeszteni a performanciatesztelő projekteket az új technológia által elérhető előnyök megismeréséhez?

Mint minden új módszer, így a teljesítmény mérés lehetőségeinek megismerése is kisebb mintaprojekt (pilot) indításával javasolható. Mielőtt begyakorlottá válnak az egyes munkafázisok, a szereplők megszerzik a kellő magabiztosságot, javasolt folyamatosan mérni és értékelni az előrehaladást, feltárni és kiküszöbölni az esetlegesen keletkező problémákat.

A mintaprojekt tervezéséhez javasoljuk az alábbi néhány általános szempontot:

 • az eszközkészlet megismerése,
 • a rendelkezésre álló dokumentáció megismerése és feldolgozása,
 • tesztterv kidolgozása,
 • munkafolyamatok begyakorlása, a szerepek véglegesítése,
 • a megvalósítási minták kialakítása (jellemző problémákra jellemző megoldási minták),
 • mérési módszer kialakítása és ellenőrzése,
 • tapasztalatok kiértékelése, a szükséges visszacsatolások végrehajtása.

Miért fontos a technikai részletek elfedése a teszteléshez?

A performancia teszteléshez létrehozott technológiák sokszor programozásközeli megoldásokat kínálnak azzal az ígérettel, hogy semmi sem lehetetlen, ha a technikai részletek minden mélysége elérhető. Kétségtelen, hogy ezen a módon is létrehozhatók automatikus tesztek.

Saját tapasztalatunk azonban azt mutatta, hogy nagyon nehéz a tesztkódok utólagos karbantartása, lassan és sok energiával történik a tesztek összerázása, valamint komoly veszélyt hordoz az üzleti logika tesztekben történő újraimplementálásához vezető “agyonprogramozás”.

Ezzel szemben valljuk, és termékünk létrehozásakor kiemelt szempontként tűztük magunk elé, hogy a tesztelés nem programozás, nem kell a technológiákhoz érteni, nem kell újraimplementálni az ellenőrizni kívánt alkalmazást.

A teljesítmény tesztelés képes a tesztlogika szintjén maradni, a tesztkódok elkészítéséhez elegendő a technikai részletek sekélyes mélységű felhasználása.

Az ezen az elven megvalósított tesztkészlet megőrzi a karbantarthatóság feltételeit nagy elemszám esetén is, hosszú távon üzemeltethető, segíti az újrafelhasználható komponensek kialakítását, egyszerűbben ellenőrizhető és módosítható.

Miért kell egyre több karbantartási feladatot elvégezni a tesztkészlet fenntartásához?

Ahogyan a tesztelendő alkalmazás folyamatosan változik, kiegészül, átalakul, úgy az annak ellenőrzésére létrehozott tesztkészleten is el kell végezni a szükséges pontosításokat a változások követésére.

A sok felhasználói funkcióval és megvalósított üzleti folyamattal jellemezhető vállalati alkalmazások hosszú életciklusuk során rengeteg változáson mennek keresztül.

Az alkalmazás teljesítményének tesztelésére szolgáló, nagy lefedettségű tesztkészlet elemeinek számossága elérheti a több ezres, esetenként a több tízezres léptéket. A nagy számú kód a változási gyakoriságtól függően sok karbantartási feladatot eredményezhet, ahol az alkalmazás életciklusának megfelelően a feladatok nem az új funkciók ellenőrzésére, hanem a korábban már létező elemek pontosítására koncentrálódnak.

A performancia tesztelési feladatok megoldásához tehát nem csak az egyeneságon készülő új tesztek létrehozására vonatkozó képességeket, hanem a karbantartási feladatok támogatásának képességeit is szem előtt kell tartani a teljesítménymérő eszközrendszer kiválasztásakor.

Miért előnyös az integrálhatóság képessége?

A vállalatok a működésük ellenőrizhetőségének fenntartásához saját előírásokat és szabályokat alkotnak, amelyektől a biztonság és az üzemeltethetőség okán nem szívesen vagy egyáltalán nem hajlandóak eltérni.

Ebből következően egyedi, a környezetbe nehezen illeszthető alkalmazásokat csak költségesen tarthatnának fent, illetve ezek sérthetnék a meglévő szabályokat.

Az integrálhatóság biztosítja a különböző vállalati platformokon és környezetekben az új képességek zökkenőmentes beilleszthetőségét, a meglévő munkafolyamatokhoz történő kapcsolhatóságát.

“A ProofIT csapatával értékesítési partnerként működünk együtt. Hisszük, hogy az ACE tesztautomatizálási rendszer jó választás a vállalatok számára, ehhez az eddig elért közös sikerek szolgálnak garanciaként.”

Keszei Ákos
ügyvezető igazgató @ Fornax SI

Akik már a PeACE performancia tesztelési és -értékelési platformot választották  

ProofIT Kft. tesztautomatizáció referenciák - MKB Zrt.
ProofIT Kft. tesztautomatizáció referenciák - MÁV Informatika Zrt.

Keressen minket bizalommal!

Adja meg nevét és email címét, és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot, vagy hívjon minket a +36 20 977 2258-as telefonszámon.

Vállalati tesztautomatizáció - ProofIT Kft.

Szenvedélyünk az innovatív automatizálás immár 10 éve...