ACE (Automated Conformance Evaluation)

Teszteld le, ne csak próbáld!

ACE (Automated Conformance Evaluation)

Nekünk mindig sikerül. Az ACE tesztautomatizáló eszköz segítségével Önnek sem lesz nehéz.

Gyors tanulási fázist követően, inhomogén vállalati környezetben is általánosan alkalmazható tesztelési platform birtokába jut, a termékbevezetés terhei egyszer jelentkeznek. Az ACE (Automated Conformance Evaluation) tesztautomatizáló eszközkészlet az Ön rendelkezésére áll.

Könnyen elérhető tesztautomatizálási célok

A termék használatával rövid átfutású projektek során már a kezdetektől könnyen elérhetők a kitűzött és előkészített célok. Az ACE előzetes tesztautomatizálási tapasztalatok nélkül, a lehetőségekkel csak most ismerkedők számára is gyorsan és eredményesen alkalmazható technológia.

Gyors betanulás nem IT szereplőknek is

A tesztek megfogalmazása és futtatható megvalósítása 2 hetes tanfolyamunk segítségével technikai, programozási tudással nem rendelkező felhasználók számára is oktatható. A termék szakszerű alkalmazása nem igényel nehezen és drágán elérhető fejlesztői erőforrásokat.

Egyetlen platform fenntartása és oktatása

Az ACE egységes vállalati platformként alkalmazva képes a különböző tesztelendő alkalmazások, akár integrált ellenőrzésére egységes fogalmi és infrastruktúra keretek között, az oktatott felhasználók képessége univerzálisan felhasználhatóvá válik.

Tesztek könnyű karbantarthatósága

Változékony közegben és nagy tesztkészletek mellett az újrafelhasználható és verziókövetett tesztkomponensek és a beépített hatáselemző támogatás nagyban elősegítik a tesztek naprakész és futóképes állapotban tartását.

Könnyen elérhető gyártói támogatás és szolgáltatások

Az ACE a gyártó által közvetlenül támogatott, minden vállalati környezetre alkalmazható megoldás. A termékcsomaghoz üzemeltetési, szakértői, fejlesztői támogatást nyújtunk, akár személyes jelenléttel.

Könnyen elérhető tesztautomatizálási célok

A könnyű és gyors tanulási fázisnak köszönhetően a termék bevezetését követően hamar megtapasztalhatók az automatizált tesztek előnyei.

Invisible
Tudjon meg többet...

A jól előkészített tesztprojektben könnyen elérhetők az eredmények, a munkafolyamatok grafikus felületek segítségével hatékonyan támogatottak.

A kezdeti sikereket követően a reális célkitűzések mellett a jó tervek segítik a mérhető előrehaladást, a tesztkészlet folyamatos bővítése és továbbfejlesztése napról napra érzékelhető eredményeket hoz. Rövid idő alatt működő és ellenőrzési feladatokra alkalmas tesztkészlet állítható össze.

A folyamatosan gazdagodó újrafelhasználható tesztrészek összekomponálásával bonyolult üzleti folyamatok automatizált ellenőrzése válik lehetségessé.

Gyors betanulás nem informatikus szereplőknek is

Valljuk, hogy az automatikus tesztelés érdemben nem kiterjeszthető a vállalatok számára, ha az csak drága és nehezen elérhető erőforrásokkal, mély technikai tudást igénylő eszközökkel, fejlesztői képességek birtokában végezhető tevékenység.

Invisible
Tudjon meg többet...

Az általunk kínált megoldás létrehozásakor kiemelt szempont volt a technikai részletektől független, a tesztelési feladat minél könnyebb megfogalmazását lehetővé tévő eszközkészlet megvalósítása.

Partnereink által visszaigazolt tény, hogy a szerepek szétválaszthatók, a mély technikai részletek elfedhetők, a tesztek létrehozásához szükséges ismeretek informatikai képzettség nélkül is könnyen tanulhatók.

Egyetlen platform fenntartása és oktatása

Az automatikus teszteléshez használt technológia kiválasztásakor kiemelt szempont a széleskörű alkalmazhatóság, a teszteléssel foglalkozó munkatársak tudásának és tapasztalatainak általános érvényű újrafelhasználhatósága.

Invisible
Tudjon meg többet...

Egy vállalat alkalmazás portfóliója mérettől függően többtíz, vagy akár többszáz alkalmazást is magába foglalhat.

Az ACE eszközrendszert úgy alkottuk meg, hogy a tesztelőnek ne kelljen az alkalmazás technikai részleteiben elveszni, feladata a tesztforgatókönyvek és tesztesetek logikai műveleteire korlátozódjon. Ennek köszönhetően elegendő a tesztelendő alkalmazások üzleti funkciói és folyamatai működésének ismerete, a tesztek elkészítéséhez az eszköz egységes felületet nyújt bármely alkalmazás fölött.

A valós üzleti folyamatok gyakran az alkalmazások között zajló interakció segítségével vagy részfolyamatok egymást követő végrehajtásával valósulnak meg. Az egységes tesztelési platform használatával integrált tesztek is megvalósíthatók az egyes rendszereken átívelő üzleti folyamatok minden lépésének ellenőrzésére.

Tesztek könnyű karbantarthatósága

A tesztautomatizálási projektekben az elkészült tesztek számossága, a tesztkészletek mérete gyorsan növekszik. Az összetett, sok elemből álló készlet folyamatos bővítése és naprakész, futóképes állapotban tartása hatékony támogatást igénylő feladat.

Invisible
Tudjon meg többet...

A tesztelendő alkalmazás változásainak követéséhez a korábban létrehozott tesztek karbantartására, illetve az új tesztek készítésére vonatkozó munkafolyamatok aránya, a változások számán túl, általában a készlet méretével összefüggésben változik. A karbantartási feladatok támogatásához folyamatosan biztosítani kell az átláthatóság, az olvashatóság, a kereshetőség, és az egyes változatok összehasonlíthatóságának feltételeit.

Az ACE eszközrendszer, mint valódi vállalati technológia, tartalmazza a karbantartási feladatokat támogató szolgáltatásokat és képességeket.

A tesztadatok és a tesztkódok elkülönülten kezeltek, a tesztkomponensek újrafelhasználhatók és egymásba ágyazhatók,  a tesztkódok különböző állapotai felhasználókhoz kötötten változáskövetettek és visszaellenőrizhetők. A tesztkódok kezelését segítik a beépített hatáselemzést támogató funkciók, a különböző címkézési, szűrési és keresési lehetőségek.

Könnyen elérhető gyártói támogatás és szolgáltatások

Gyártóként lehetőséget tudunk biztosítani megoldásunk direkt terméktámogatására különböző tartalmú szolgáltatási csomagokkal.

Invisible
Tudjon meg többet...

Az SLA támogatások az ügyfél igényeire szabhatók, a szolgáltatási szintektől függően már néhány órán belül garantált megoldást tudunk nyújtani ügyfeleink esetlegesen felmerülő problémáira.

Az első kézből származó problémamegoldás garancia a helyes működésre, az ügyfelek problémáit nem másra, hanem elhárítjuk.

Kiemelt termékjellemzők

Invisible

Technikai környezettől független

A modell alapú megközelítés és a kulcsszó vezérelt tesztesetek lehetővé teszik a tesztelt alkalmazástól való technikai függetlenséget, amely segítségével elkerülhetők a programozásközeli megoldások.

A tesztkódok tisztán a tesztlogikát tartalmazzák biztosítva az olvashatóság, az átláthatóság és a karbantarthatóság feltételeit.

A technikai függetlenség biztosítja a nem informatikus képzettségű tesztelők hozzáférését a tesztautomatizálás feladataihoz.

Különböző felhasználási esetek támogatása

A tesztelési, tesztautomatizálási probléma különböző felhasználási módoknak megfelelően vetődhet fel a szervezetek életében. Az ACE eszközrendszer képességei és szolgáltatásai elsősorban az alábbi felhasználási területeken teszik érvényessé annak alkalmazását. 

 • fejlesztés támogatása: az eredménytermékek megfelelő minőségének dokumentált igazolása, a köztes állapotokban a hibák reprodukálása,
 • megrendelői átadás-átvétel támogatása: minőségbiztosítási folyamati részeként a funkciókra és a modulokra vonatkozó tesztek és jegyzőkönyvek előállítja,
 • üzemeltetés támogatása: a funkcionális, az integrációs és az end-to-end jellegű ellenőrzéseken túl az üzemeltethetőség nem-funkcionális követelményei közül a performancia, tartóssági és hasonló tesztek végrehajtásának támogatása a követelményként meghatározott SLA, vagy egyéb feltételek biztosításához.

Az eszköz rugalmasan illeszthető be a felhasználási területre jellemző egyes szereplők közötti együttműködés folyamataiba

Szerepkörök szerinti munkafolyamatok

A tesztautomatizálási munkafolyamat fázisokra bontható, ezek alapján szerepek közötti munkamegosztás képezhető.

A teszt tervezési, előkészítési, automatizálási, kiértékelési, felügyeleti feladatok jól elkülönített szerepkörök között oszthatók szét: üzleti elemző, technikai előkészítő, megvalósító (tesztautomatizáló) és tesztmenedzser.

A szerepek tovább bonthatók, illetve összevonhatók a szerepeket megszemélyesítő szereplők között.

A tesztlabor kialakítása támogatja az egyes szereplők által végzett csoportmunkát.

Kész illesztési megoldások platformokhoz

Számos sikeres tesztprojekt és ügyfél számára készített technológiai pilot projekt során különböző, a vállalati környezetben jelen lévő technológiai platformhoz rendelkezünk kész illesztési megoldással.

Ezek közé tartoznak a web, web2, AJAX, és vastag kliensek: Java Swing, Java SWT, Java Eclipse RCP, Win32, Accessibility, .NET, SAPGUI, de extrém helyeken sikeresen alkalmaztunk már képelemzés és OCR technikákat is.

A lista folyamatosan bővül, nagy gyakorlattal hozzuk létre az újabb technológiai illesztéseket is.

Invisible

Vállalati problémákra méretezett megoldás

Az elkészült tesztkomponensek száma a bevezetést követő rövid időn belül növekedhet, az ellenőrzésre alkalmas tesztesetek köre gyorsan bővülhet.

A vállalati környezetben alkalmazott tesztautomatizálási platformnak ki kell szolgálnia a tesztek előállításához szükséges erőforrásigényeket és ezzel párhuzamosan a rendszerbe állított tesztkészlet futtatásához, menedzsléséhez szükséges környezeti igényeket.

Az automatizált tesztkészletek működési környezetét biztosító tesztlabor rendelkezésre állási igénye meredek felfutással változhat.

Az általunk kínált megoldás a vállalati környezetekben valós, nagy tesztkészletek fejlesztéséhez és menedzseléséhez is alkalmas platform, amit partnereink körében szerzett referenciáink is igazolnak.

Hibrid teszt framework

Az elterjedt megoldások előnyeit ötvözve az ACE tesztelési framework támogatja:

 • Az alkalmazás felderítést és modell építést: a tesztelt alkalmazás komponens, vagy interfész minden releváns és érzékelhető, gépi úton felderíthető API-járól térkép készül, ami a tervezés és a változáskezelés alapjául is szolgál, a térképek objektum alapúak, modellezettek, tároltak, változáskövetettek.
 • A modell alapú teszt forgatókönyveket: a teszt forgatókönyvek a felderített alkalmazás modell elemeire hivatkoznak, így könnyen karbantarthatók, vizuális formában szerkeszthetők.
 • A kulcsszó vezérelt teszteseteket: az automatizált tesztesetek jelentős része üzleti kulcsszavakkal leírható, ezek definíciója és eredményei is értelmezhetők a csak üzleti/szakmai ismeretekkel rendelkezők számára. 
 • Az adatvezérelt teszteseteket: az automatizált tesztesetek egy jelentős része olyan sémát követ, hogy azonos lépéssorrendben, de nagy adatvariációval kell őket végrehajtani az eredményes feltárás érdekében, az adatvezérlési képesség ehhez biztosítja a tesztadatok és forgatókönyvek szétválasztását, összerendelését és független előállítását is.

Teljes tesztlabor kiépítés

A tesztlabor lefedi a tesztautomatizálás teljes infrastruktúráját a tesztkódok fejlesztésétől a tesztkészletek futtatásáig.

A tesztlabor komponensekből és végrehajtó ágensekből felépíthető és üzemeltethető teljesen virtualizált, könnyen skálázható tesztlabor és fizikai appliance is, így rugalmasan követhető a tesztelő csapat mérete és a teszt végrehajtási kapacitás igény szerint is.

Integrálhatóság

A tesztlabort rugalmas architektúra jellemzi, a jól elhatárolt, szabványos interfészeken kommunikáló komponensek könnyen illeszthetők a vállalati infrastruktúrába.

A modern szolgáltatási interfészek segítségével alakíthatók ki integrációs megoldások és CI  folyamatok.

A termék alkalmazását támogató szolgáltatásaink

Mondhatnánk, hogy tesztautomatizáló eszközünket elég beszerezni és telepíteni, de ez csak a reklámokban van így. Termékünk alkalmazását támogató szolgáltatásainkat azért dolgoztuk ki, hogy megkönnyítsük ügyfeleink számára a technológia használatát.

“A ProofIT magasan képzett szakembergárdával, innovatív megoldásokkal, mindezek mellett rugalmasan, professzionális hozzáértéssel áll rendelkezésünkre az automata tesztelés területén.”

Kocsis Ádám
vezérigazgató-helyettes @ IdomSoft

Gyakori kérdések

Invisible

Mit jelent a jól előkészített tesztprojekt és a helyesen megválasztott cél?

Mint bármely projekt, egy tesztautomatizálási projekt is akkor működik megfelelően és képes megbízható és kiszámítható módon eredményeket szállítani, ha biztosítottak a megfelelő előfeltételek és gondosan előkészített a feladatvégzés. A tesztautomatizálás előkészítéséhez általánosan az alábbi feltételek tartoznak:

 • helyesen kiválasztott eszközrendszer (az ACE pont ilyen),
 • az eszköz használatára felkészített munkatársak,
 • előkészített környezet (tesztlabor és alkalmazás tesztpéldány),
 • tesztesetek, tesztforgatókönyvek tervei az ellenőrzési feltételekkel,
 • tesztadatok felhasználására vagy előállítására vonatkozó ismeretek,
 • (továbbá hasznos az alkalmazáslogika üzleti szabályainak ismerete).

A jól előkészített projekt sikeréhez a célok helyes megválasztásával járulhatunk hozzá, ahol a szempontokat az alábbiak szerint javasoljuk mérlegelni:

 • Olyan folyamatokat, funkciókat válasszunk ki automatizálásra, amelyek tesztelése gyakran ismétlődik. A befektetett munka akkor térül meg leghamarabb, ha minél több korábbi munkát váltunk ki.
 • Egy folyamat vagy funkció végrehajtásához annak előkészítése is hozzátartozik. A kiválasztásnál ügyeljünk arra is hogyan biztosíthatók az előfeltételek automatikusan (navigáció, tesztadat, alkalmazásállapot).
 • A lefedettségi célok elválaszthatatlan részét képezik a tesztkészlet minősítésének (mennyi és milyen tesztek szükségesek a kívánt cél eléréséhez).

Néhány további szempontot is érdemes figyelembe venni a tervezéshez:

 • Ügyeljünk arra, hogy az automatizált teszteset kellő számú ellenőrzési feltételt tartalmazzon, különben a végeredmény nem érvényes teszt lesz, hanem csak folyamatautomatizálás.
 • A tesztkészlet kialakításakor rögzített alkalmazásverzióra dolgozzuk ki a teszteket. Kerüljük a fejlesztői példánnyal szemben megfogalmazott teszteket, dolgozzunk külön tesztpéldányon, szabályozott változásmenedzsment mellett. A tesztpéldány változásait tervezett karbantartási folyamatok szerint kövessük.
 • Gondosan dolgozzuk ki az automatikus kiértékelés feltételeit, a ‘fals negatív’ és a ‘fals pozitív’ értékek félrevezetők és az ellenőrzés eredményességét súlyosan károsító tényezők.
 • A tesztkészlet naprakész és futóképes fenntartásának feltétele a rendszeres futtatás és kiértékelés. A projekt részeként gondot kell fordítani a tesztek futtatására és ellenőrzésére. Csak a helyes teszteset képes valós ellenőrzéseket végrehajtani, sajnos a tesztek is hordozhatnak hibákat, ezeket ki kell szűrni (összerázni).

A lista nagyon hosszan folytatható, de ez csak egy kérdés-válasz forma. További kérdéseire örömmel válaszolunk és reméljük hamarosan ügyfelünkként tisztelhetjük.

Informatikai előképzettség nélkül milyen képességek szükségesek az ismeretek elsajátításához?

Mi az alábbi álláshirdetésre jelentkezők közül válogatnánk munkatársakat:

“Tesztautomatizáló munkatársakat keresünk. Az ideális jelentkező könnyen tanul, képes az önálló munkavégzésre, jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, szívesen dolgozik csapatban, gondosan és ellenőrzötten látja el feladatait, szeret logikai feladványokat megoldani. A jelentkező felsőfokú képesítése előnyt jelent.”

Az informatikai előképzettség természetesen előnyös, de nem szükséges feltétel. Ügyfeleink sikeresen építettek tesztautomatizáló csoportot nem informatikus szereplőkből is.

Mi az újrafelhasználhatóság jelentősége?

Minden alkalmazás jól azonosítható minták alapján épül fel, illetve az egyes részeket tekintve sok egyezőséget tartalmaz. Az alkalmazás tesztelésére létrehozott kellően átgondolt tesztek követik a feltárt mintákat.

A megfelelő granularitás kialakításával az ismétlődő tesztkódokat nem kell újra és újra megvalósítani, azokat közösen használhatjuk különböző helyzetekben, vagyis ezek újrafelhasználhatóak lesznek.

Az elemenként már jól tesztelt, ellenőrzötten működő komponensekből újabb tesztlogika építhető a korábban elkészített részekből.

Az újrafelhasználhatóság növeli a hatékonyságot, segíti a  karbantarthatóságot, és átlátható, könnyebben értelmezhető tesztkódokat eredményez.

Milyen előnyt jelent a szerepkörök szétválaszthatósága?

Az üzleti szabályok és a specifikáció szerinti helyes működés ellenőrzése összetett feladat.

A jól működő automata tesztek előállításához szükségesek üzleti ismeretek, tesztelési, tesztmódszertani tudás, a tesztkódok kialakításához meg kell szerezni az eszközhöz kötődő ismereteket és gyakorlatot, a lefuttatott tesztek helyes kiértékeléséhez és az eredmények hasznosításához is ismeretek és tanult szemléletmód tartoznak.

A tesztautomatizálás hatékonysága és eredményessége attól is függ, hogy a szükséges tudásokat ne kelljen egyazon szereplőknek birtokolniuk, hanem lehetőség legyen a csoportban végzett feladatok szétválasztására és szerepek kialakítására.

Az üzleti ismeret általában a legdrágább és legszűkebb erőforrásoknál, az üzleti szakértőknél van jelen. Sok helyen az ő vállukat nyomja az alkalmazások tesztelésének a terhe is, így a tesztelés mindig csak olyan mélységű, amennyi időt és energiát sikerül ezen szereplőktől a feladatra irányítani. 

A tesztspecifikáció természetesen nem nélkülözheti az üzleti tudást, de az automata tesztek elkészítéséhez már a feladatra specializálódott szereplők is elláthatják.

Ennek alapján a különböző munkafázisokhoz tartozóan kialakítható és szétválasztható szerepkörök szerinti munkavégzést, az üzleti forgatókönyvek rögzítését, az előkészítést, a tervezést, a tesztek kialakítását, a futások szervezését és kiértékelését önálló szerepkörökhöz rendelten csoportmunkában a leghatékonyabb ellátni.

Invisible

Hogyan lehet fokozatosan haladva kiterjeszteni a tesztautomatizáló projekteket az új technológia által elérhető előnyök megismeréséhez?

Mint minden új módszer, így a tesztautomatizálás lehetőségeinek megismerése is kisebb mintaprojekt (pilot) indításával javasolható. Mielőtt begyakorlottá válnak az egyes munkafázisok, a szereplők megszerzik a kellő magabiztosságot, javasolt folyamatosan mérni és értékelni az előrehaladást, feltárni és kiküszöbölni az esetlegesen keletkező problémákat.

A mintaprojekt tervezéséhez javasoljuk az alábbi néhány általános szempontot:

 • az eszközkészlet megismerése,
 • a rendelkezésre álló dokumentáció megismerése és feldolgozása,
 • tesztterv kidolgozása,
 • munkafolyamatok begyakorlása, a szerepek véglegesítése,
 • a megvalósítási minták kialakítása (jellemző problémákra jellemző megoldási minták),
 • mérési módszer kialakítása és ellenőrzése,
 • tapasztalatok kiértékelése, a szükséges visszacsatolások végrehajtása.

Miért fontos a technikai részletek elfedése a teszteléshez?

A tesztautomatizálásra létrehozott technológiák sokszor programozásközeli megoldásokat kínálnak azzal az ígérettel, hogy semmi sem lehetetlen, ha a technikai részletek minden mélysége elérhető. Kétségtelen, hogy ezen a módon is létrehozhatók automatikus tesztek.

Saját tapasztalatunk azonban azt mutatta, hogy nagyon nehéz a tesztkódok utólagos karbantartása, lassan és sok energiával történik a tesztek összerázása, valamint komoly veszélyt hordoz az üzleti logika tesztekben történő újraimplementálásához vezető “agyonprogramozás”.

Ezzel szemben valljuk, és termékünk létrehozásakor kiemelt szempontként tűztük magunk elé, hogy a tesztelés nem programozás, nem kell a technológiákhoz érteni, nem kell újraimplementálni az ellenőrizni kívánt alkalmazást.

A tesztautomatizálás képes a tesztlogika szintjén maradni, a tesztkódok elkészítéséhez elegendő a technikai részletek sekélyes mélységű felhasználása.

Az ezen az elven megvalósított tesztkészlet megőrzi a karbantarthatóság feltételeit nagy elemszám esetén is, hosszú távon üzemeltethető, segíti az újrafelhasználható komponensek kialakítását, egyszerűbben ellenőrizhető és módosítható.

Miért kell egyre több karbantartási feladatot elvégezni a tesztkészlet fenntartásához?

Ahogyan a tesztelendő alkalmazás folyamatosan változik, kiegészül, átalakul, úgy az annak ellenőrzésére létrehozott tesztkészleten is el kell végezni a szükséges pontosításokat a változások követésére.

A sok felhasználói funkcióval és megvalósított üzleti folyamattal jellemezhető vállalati alkalmazások hosszú életciklusuk során rengeteg változáson mennek keresztül.

Az alkalmazás tesztelésére szolgáló, nagy lefedettségű tesztkészlet elemeinek számossága elérheti a több ezres, esetenként a több tízezres léptéket. A nagy számú kód a változási gyakoriságtól függően sok karbantartási feladatot eredményezhet, ahol az alkalmazás életciklusának megfelelően a feladatok nem az új funkciók ellenőrzésére, hanem a korábban már létező elemek pontosítására koncentrálódnak.

A tesztautomatizálási feladatok megoldásához tehát nem csak az egyeneságon készülő új tesztek létrehozására vonatkozó képességeket, hanem a karbantartási feladatok támogatásának képességeit is szem előtt kell tartani a tesztautomatizáló eszközrendszer kiválasztásakor.

Miért előnyös az integrálhatóság képessége?

A vállalatok a működésük ellenőrizhetőségének fenntartásához saját előírásokat és szabályokat alkotnak, amelyektől a biztonság és az üzemeltethetőség okán nem szívesen vagy egyáltalán nem hajlandóak eltérni.

Ebből következően egyedi, a környezetbe nehezen illeszthető alkalmazásokat csak költségesen tarthatnának fent, illetve ezek sérthetnék a meglévő szabályokat.

Az integrálhatóság biztosítja a különböző vállalati platformokon és környezetekben az új képességek zökkenőmentes beilleszthetőségét, a meglévő munkafolyamatokhoz történő kapcsolhatóságát.

“A ProofIT csapatával értékesítési partnerként működünk együtt. Hisszük, hogy az ACE tesztautomatizálási rendszer jó választás a vállalatok számára, ehhez az eddig elért közös sikerek szolgálnak garanciaként.”

Keszei Ákos
ügyvezető igazgató @ Fornax SI

Akik már az ACE tesztautomatizáló eszközt választották  

Keressen minket bizalommal!

Adja meg nevét és email címét, és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot, vagy hívjon minket a +36 20 977 2258-as telefonszámon.

Vállalati tesztautomatizáció - ProofIT Kft.

Szenvedélyünk az innovatív automatizálás immár 10 éve...