Automata teszt?! … de mi hajtja?

Alkalmas eszközkészlet, megfelelő infrastruktúra, hozzáértő munkatársak, helyes célkitűzések, munkakörnyezetbe illeszkedő folyamatok, működő és kiterjeszthető tesztkészlet, tesztfutások hozzáértő kiértékelése, a befektetett munka mérhető eredménye.

A tesztautomatizálási eszközkészlet használatához és sikeres alkalmazásához nem elegendő annak beszerzése és telepítése. A bevezetés feladataihoz tartoznak: a tesztautomatizálást végző csoport és a tesztlabor felállítása, a folyamatok és tesztek tervezése, a tesztadatok előállítása, a tesztek futtatása és kiértékelése, az üzemben tartás kialakítása, a tesztautomatizálási feladatok szervezetbe történő integrálása.

A helyes célok kitűzése és az új technológia sikeres alkalmazása lépésről-lépésre valósítható meg. Ügyfeleink bizalommal támaszkodhatnak ránk a termékbevezetés támogatásában és a tesztautomatizálási projektekben felmerülő problémák kezelésében, az ehhez kötődő feladatok megoldásában. Szolgáltatásainkat az ügyfeleink igényeire szabva kínáljuk a tervezéstől a kivitelezésig és az üzemben tartásig.

“2018-ban a termékbevezetési projektünkben teljesítménymérési és tesztelési szolgáltatásokat vettünk igénybe a ProofIT Kft-től. A cég munkatársait felkészült és elkötelezett szakemberként ismertük meg, munkájukkal érdemben járultak hozzá a projekt sikeréhez.”

Bán Krisztián
informatikai üzemeltetési és telekommunikációs igazgató @ MKB Bank Zrt.

Termékbevezetés támogatás

Ügyfeleinket az indulás pillanatától kezdődően támogatjuk a sikeres tesztautomatizálás meghonosításában. A kezdeti lépések megkönnyítése érdekében a tervezhető és mérhető eredmények eléréséhez bevezetési projekt keretében nyújtunk támogató szolgáltatásokat.

Infrastruktúra kialakítása

A megbízható tesztlabor infrastruktúra kialakítása előfeltétele a tesztautomatizálás napi gyakorlatba történő beillesztésének. A tesztlabor méretezéséhez, telepítéséhez, a vállalati infrastruktúrába illesztéséhez és rendszerbe állításához technikai szolgáltatásokat nyújtunk.

Teljesítménymérés

Ügyfeleink számára szakértői szolgáltatásokkal és szakszerű performancia mérés kivitelezésével projekt alapú szolgáltatásokat nyújtunk bevezetés előtt álló vagy kapacitásproblémákkal terhelt üzemben lévő rendszerek működtetéséhez.

Tesztkészlet kialakítás

Automatizált tesztek megvalósításában is segítséget nyújtunk ügyfeleinknek, a tesztautomatizálási célok minél hamarabb történő elérése érdekében. Gyakorlott munkatársaink segítségével a sikerek gyorsan elérhetők.

Szakértői támogatás

Az ügyféloldali tesztautomatizálási munkacsoportok munkájának, megvalósítási minták kialakításának támogatása, segítségnyújtás a problémakezelésben, felülvizsgálati feladatok ellátása, átalakítási és javítási javaslatok kidolgozása.

Üzemeltetés

A tesztlabor rendelkezésre állása nem korlátozhatja a tesztelési igényeket. Az automatizált tesztek akár 7/24 igénybevétel mellett is üzemeltethetők. Üzemeltetési szolgáltatásaink garantálják, hogy a tesztek futtatására bármikor lehetősége legyen.

Termékbevezetés támogatás

Ügyfeleinknek támogatást nyújtunk az új technológia birtokba vételéhez, amely, mint minden új vállalati platform esetén tanulófázissal kezdődik. 

Invisible
Tudjon meg többet...

A befektetés megtérüléséhez szükséges tervszerű építkezés többféle tevékenységből tevődik össze:

 • Jól megfogalmazott célok kitűzése
 • A céloknak megfelelő tervezés
 • A tesztautomatizálást végző munkacsoport összeállítása
 • Technológiai ismeretek elsajátítása
 • Helyes tesztmódszertani és munkafolyamatok kialakítása
 • Tervezhetőség és mérhetőség feltételeinek megteremtése

A bevezetéshez kötődően ügyfeleink jellemzően az alábbi szolgáltatásokat igénylik:

 • szaktanácsadás,
 • oktatás,
 • tesztkészletek kialakításához szükséges minták kidolgozása,
 • módszertani támogatás,
 • technikai integrációs feladatok igény szerint.

 

Infrastruktúra kialakítás

Az automata tesztek megvalósítása gyakorlati lépéseinek előfeltétele a tesztlabor kialakítása, a helyes konfigurációk beállítása, a különböző tesztprojektek létrehozása, a tesztelendő rendszerek elérhetőségének kialakítása.

Invisible
Tudjon meg többet...

A labor komponenseinek eléréssel kell rendelkezniük a tesztelendő alkalmazásokhoz, a munkatársaknak el kell érniük a labor szolgáltatásait. Egy szabályozott vállalati infrastruktúrában ez nem mindig magától értetődő.

Az infrastruktúra kialakítás szolgáltatásunk keretében elvégezzük a szükséges technikai feladatokat, felvesszük a kapcsolatot az ügyfél által kijelölt szakemberekkel, a helyi szabályoknak megfelelő megoldásokat dolgozunk ki a feltételeknek megfelelően.

Teljesítménymérés

A bevezetés előtt álló rendszerekkel szemben kritikus feltétel a tervezett teljesítménymutatók igazolása, illetve üzemben lévő és kapacitásproblémákra visszavezethető felhasználói elégedetlenség kezeléséhez a szűk keresztmetszetek megszüntetése.

Invisible
Tudjon meg többet...

A szakszerű teljesítménymérés célzott vizsgálatok tervezését és kivitelezését, az eredmények szakértői igényű elemzését és a megfelelő következtetések levonását igényli.

Referenciákkal rendelkezünk több, nagyvállalati igényű mérési projekt lebonyolításában, ügyfeleinknek hozzáértésünket és tapasztalatainkat ajánljuk hasonló problémáik megoldásához.

Tesztkészlet kialakítás

A tesztautomatizáló megoldás bevezetését követően is támogatjuk partnereinket automatizált tesztkészletek tervezésével és kivitelezésével.

Invisible
Tudjon meg többet...

Az eszközökbe történő beruházás védelmében, a gyors tempóban elérendő sikerek érdekében ügyfeleink néha személyes közreműködésünket igénylik az automatizált tesztek kialakításában.

Tapasztalt munkatársaink segítségével felgyorsítható a kitűzött célok megvalósítása, a tesztkészlet kezdeti kialakítását és a megfelelő minták kidolgozását követően az ügyféloldali tesztautomatizáló munkatársak könnyebben illeszthetők be a segítségünkkel létrehozott keretekbe.

Szakértői támogatás

A beruházás és a bevezetés értéke idővel nem az eszközökben és a működő infrastruktúrában, hanem a tesztkészlet fejlettségében, könnyű módosíthatóságában fejeződik ki.

Invisible
Tudjon meg többet...

A jól karbantartott és folyamatosan használatban lévő automatizált tesztkészlet használatának előnyei kiszámíthatóvá válnak, a minőségjavítás és az ezen a területen elért eredmények megőrzése és fejlesztése hozzáadódik a vállalat teljesítményéhez, hatása hatékonyságnövelő tényezőként jelentkezik.

Az ügyféloldali teszt automatizálási munkacsoportokok napi munkája, a tesztmenedzseri felelősség ellátásának alapja, a minőségbiztosítás elvárásainak teljesítése egyre inkább áttevődik a tesztautomatizálás által kialakuló tesztkészlet felhasználásának lehetőségeire.

A gyarapodó készlet alkalmassá válik gyors visszacsatolások vagy egyre átfogóbb ellenőrzések tervezésére és kivitelezésére. A tesztkészletek továbbfejlesztése,  a folyamatos karbantartás, és az egyre összetettebb feladatok megvalósítása közben is támogatást tudunk nyújtani.

Elvárt rendelkezésre állás és eseti jellegű igények esetén is nyújtunk szakértői szolgáltatásokat, tervezéshez, problémamegoldáshoz, illetve tesztmenedzseri feladatok támogatásához.

Üzemeltetés

Az automatizált tesztkészletek működési környezetét biztosító tesztlabor rendelkezésre állási igénye sokszor meghaladhatja az élesüzemű rendszerek szokásos üzemidejét.

Invisible
Tudjon meg többet...

A teszt automatizálási feladatokat ellátó csoportok munkakörnyezetén túl a tesztlabor tesztek futtatási környezeteként is szolgál.

A kiterjedt tesztkészletek futtatása akár hosszú órákon keresztül is folyhat, a párhuzamosítás és a helyes szervezés mellett is. A tesztek futtatása, a tesztriportok elkészítéséhez szükséges futáseredmények előállításának időszükséglete a tesztkészletek méretével párhuzamosan növekszik.

Ennek megfelelően a tesztlabor üzemeltetésével szemben támasztott követelmények is egyre szigorúbb elvárásokat jelentenek. Üzemeltetéstámogatási szolgáltatásainkat az ügyfeleinknél üzemben lévő tesztlaborok rendelkezésre tartásának érdekében nyújtjuk, egyedi szerződésben rögzített rendelkezésre állási feltételeknek megfelelően.

Támogatói feladataink jellemzően a folyamatos monitoring feladatokra, a proaktív üzemeltetési tevékenységekre, karbantartási feladatokra és eseti üzemeltetési feladatok ellátására terjednek ki.

Gyakori kérdések

Invisible

Szükséges-e termékbevezetéshez kötődő szolgáltatásokat igénybe venni?

Teljeskörűen nem szükséges, ez nem előfeltétele az eszközrendszer birtokba vételének. A technikai ismeretek elsajátítása is lehetséges a dokumentáció alapján, azonban a tapasztalatok szerint az egyhetes alapoktatás megkönnyíti az első lépések megtételét.

Hogyan működik a teljesítménymérési projekt?

A teljesítménymérési projekt vázlatosan az alábbiak szerint írható le:

 • problémaelemzés,
 • tervezés, 
 • módszerhez illesztett terhelési és mérőinfrastruktúra kialakítása, 
 • mérési körök végrehajtása, 
 • kiértékelés, 
 • döntések meghozatala,
 • a döntéseknek megfelelő pontosítások kivitelezése, 
 • eredményt igazoló új mérési körök végrehajtása.

Távolról is lehet tesztkészlet fejlesztési szolgáltatást igénybe venni?

Igen lehetséges, és gyakorlatunkból következően részünkről ez a preferált módja a tesztkészlet fejlesztési szolgáltatásunknak. Általában kétféle módszer vált be a gyakorlatban:

 • távoli elérés kiépítésével (VPN) csatlakozunk a távoli tesztlaborhoz vagy tesztpéldányhoz, 
 • lokális tesztpéldányt építünk az ügyfél segítségével és csak az elkészült tesztkészletet telepítjük a távoli tesztlaborba.

Lehet-e egyedileg összeállított szolgáltatáshalmazt igényelni?

Igen, lehetséges az ügyféligények egyedi kiszolgálása. Ebben az esetben konzultáció alapján javasoljuk közösen összeállítani az egyedi szolgáltatáscsomag tartalmát.

Milyen módokon lehet igénybe venni szakértői támogatást?

Szakértői támogatási szolgáltatásainkat kétféleképpen ajánljuk, átalánydíjas szolgáltatásként SLA előírások betartásával, illetve eseti jelleggel egyeztetés alapján.

A szakértői támogatás az ügyfél normál munkaidős rendjéhez igazodóan történik.

Invisible

Van-e általános megoldás teljesítménymérésre?

Ahogyan a tesztelésre, úgy ezen belül a teljesítménymérésre sincs teljesen általános megoldás. A tapasztalat az, hogy mindig közel kell menni a problémához és a konkrét környezetre vonatkozóan kell kidolgozni a megfelelő megoldást.

Általában a helyes terhelési minták kialakítása és megvalósítása, tervezett végrehajtása, majd az erre épülő kiértékelési módszer alkalmazása vezet eredményre.

Képesek-e az ügyfelek infrastruktúra kialakítás szolgáltatás megrendelése nélkül önállóan kialakítani a tesztlabort?

A kérdésre adott rövid válasz az, hogy ez is lehetséges. A kérdés bővebb formában történő megválaszolásához meggondolásra ajánljuk a következő szempontokat:

 • Az általunk nyújtott szolgáltatás garancia a helyes kialakításra, ennek ellenőrzése része a szolgáltatásnak. 
 • Az önállóan kialakítani kívánt tesztlabor esetén a helyes állapot elérése az ügyfél felelősségévé válik.
 • Az önálló tesztlabor telepítésből adódó problémák kiküszöbölésére, esetleges hibák javítására nem dolgoztunk ki szolgáltatást.

Lehet-e igényelni időszakosan helyszíni szakértői támogatást?

Igen, ügyfeleink egyéni megállapodás alapján igényelhetik szakértőink helyszíni jelenléthez kötött támogatását.

Jó gyakorlat erre, az előre meghatározott időközönként helyszínen történő megjelenés, amely során az összegyűjtött kérdésekre konzultáció során adnak válaszokat munkatársaink.

Lehet-e eredményköteles megállapodás alapján tesztkészlet fejlesztési megállapodást kötni?

Igen lehet, ehhez természetesen előzetes felmérés és tervezés tartozik. Ezek alapján felelősséggel vállaljuk tesztkészletek kialakítását.

Lehet-e eseti jellegű üzemeltetési feladatokra vonatkozó megállapodást kialakítani?

Az üzemeltetési feladatokat rendelkezésre állás alapú megállapodások keretében tudjuk vállalni és ellátni.

Mivel a szolgáltatás jellemzően bekövetkező eseményhez kötődik, munkatársainknak készenlétben kell állniuk az előre nem tervezhető feladatok végrehajtására.

“A ProofIT Kft-vel a Microsoft Dynamics AX vállalatirányítási rendszer tesztautomatizálása során működtünk együtt. A cég munkatársai sikerrel oldották meg a kitűzött feladatokat, segítségükkel jelentős előrehaladást értünk el terveink megvalósításában.”

Faluvégi Zoltán
Executive VP @ XAPT Ltd.

Akik már a mi szolgáltatásainkat választották  

Keressen minket bizalommal!

Adja meg nevét és email címét, és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot, vagy hívjon minket a +36 20 977 2258-as telefonszámon.

Vállalati tesztautomatizáció - ProofIT Kft.

Szenvedélyünk az innovatív automatizálás immár 10 éve...